Veilige kerk

De kerk moet een veilige plaats zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag en misbruik voor. Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben. Te denken valt aan het met aandacht selecteren van vrijwilligers, het hanteren van een gedragscode, het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen, het vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben.

Hieronder de documenten met betrekking tot het beleid Veilige kerk en VOG.