Pastoraal-Plus-Team

Het Pastoraal-Plus-Team (PPT) is er om aanvullende pastorale zorg te bieden als u dat nodig heeft. Een lid van het team wil luisteren naar wat u dwars zit of moelijk vindt. De leden van het PPT zijn er voor ontmoeting en een gesprek over leven en geloof: in omstandigheden van rouw en verdriet, gevoelens van eenzaamheid, somberheid, schuldgevoel, minderwaardigheidsgevoelens, huwelijks- of gezinsproblemen en andere situaties waardoor je leven ontwricht kan raken. De leden van het PPT zijn benoemd door de kerkenraad en werken onder strikte geheimhouding.

U kunt zelf contact opnemen met één van de teamleden via het e-mailadres: pptbarneveld@gmail.com
Ook uw predikant, wijkouderling of wijdiaken kan u (alleen in overleg met u) aanmelden bij het team.

Een folder met informatie over het Pastoraal-Plus-Team is te vinden in het rek in de hal van de kerk.