Onze visie en missie

We zijn een levende gemeenschap van mensen die de glorie van de Heer zien en weerspiegelen.

Wij hebben een missie:

Jezus roept ons allen om de gaven van de Geest  te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken om Gods grote daden te verkondigen. Zo vormen we een hechte gemeenschap rondom Gods woord. Van daaruit gaan we de samenleving in om de glorie van Jezus te weerspiegelen en zo de liefde van zijn Vader te laten zien.