Intern Vertrouwens Persoon (IVP)

Graag willen wij ons werk als Intern Vertrouwens Persoon , IVP, onder uw aandacht brengen.


Wanneer kunt u ons benaderen:

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op.

Wat doen wij:

Dan kunnen wij als vertrouwenspersonen een luisterend oor bieden en adviseren over verdere stappen. Wij zullen niet uit onszelf actie ondernemen. Maar we zullen samen met de degene die om hulp vraagt kijken naar wat mogelijk of wenselijk is.

Hoe kunt u ons benaderen:

In Scipio vind u meer informatie over ons als Vertrouwenspersoon.

Ook kunt u contact opnemen met de landelijke organisatie: https://meldpuntmisbruik.nl/misbruik-melden/