Morgendienst

Morgendienst
Viering Heilig Avondmaal
voorganger: ds. A. Buursema

Wanneer

09-06-2024    
10:00

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

groet
zingen: Breng ons samen (HH 391)
Gebed
kindmoment
zingen: liede, blijdschap, vrede HH 115
Lezen: Mattheüs 4, 23 – 5,1-12
zingen: Heer, wijs mij uw weg (HH 420)
overdenking
zingen: Ik val niet uit zijn hand (HH 8)
belijdenis Jonathan
zingen: “De Heer is mijn bevrijder” opwekking 826
Viering van het avondmaal
na de instellingswoorden zingen: U Nodigt mij aan tafel (HH 517)
stilte
bij het aangaan zingen (zoveel als nodig is)
NPB 32, 1
NPB 84, 1.2
NPB 89, 1.5
NPB 65, 1.2
NPB 112, 1.2.
gebed
collecte
zingen: tienduizend redenen (HH 617)
zegen