Morgendienst

Morgendienst
Singin voor de dienst om 09:30 uur
voorganger: ds. G.F. de Kimpe

Wanneer

12-05-2024    
10:00

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Liturgie:

1. Votum en groet
2  Zingen: GK 211:1,2,3 ( wij knielen voor uw zetel neer)
3. Leefregels
4. Zingen: Opwekking 126 (Jezus vol liefde- canon)
5. Gebed
6. Kindmoment
7. Zingen: Opwekking voor kids 97 ( en daarom bidden wij)
8. Bijbellezing:
    Joh. 16:22-28 en 17:1
    Hand. 1:4-5 en 13-14 en 23-26
    Hand.4:23-31
    1 Kor. 14:10-13
9. Zingen: opwekking 488 ( Heer ik kom tot U)
10. Gebed
11. Zingend bidden opwekking 618 ( houd mij dicht bij U)
12. Collecte
13. Slotzang: psalm 98:1,4