Morgendienst

Morgendienst
3e advent
voorganger: br. J.J.D. Baas

Wanneer

17-12-2023    
10:00

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

1. Welkom, mededelingen. Kaars aansteken en gedicht Geert Bax
2. Naderen tot God
a. Adventslied: NLB 444: 1(A), 2(V), 3(A), 4(M), Nu daagt het in het oosten,
b. Votum: gezongen
c. Zegengroet
d. Gezongen Amen
e. Lofprijzing:
i. NLB 405 Heilig, heilig, heilig. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister
ii. Opwekking 780 Ik zie uit naar de Heer
f. Gebed om de opening van het woord
3. Luisteren naar God
a. Kindermoment.
Zingen Projectlied.
b. Bijbellezing
i. Leviticus 19: 11-18 Matth. 5: 17-20; Jacobus 3: 1-2
c. Zingen: Psalm 26: 1,2,6 (ZddT) Mijn Heer, ik roep u aan.
d. Verkondiging over Zacharia 7:9a en 9:9: De Koning komt
e. Kort gebed
4. Dank aan God
a. Zingen NLB 442: Op U mijn Heiland blijf ik hopen.
b. Leven naar zijn beeld: Romeinen 12: 12-21
c. Zingen: Sela: Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren.
d. Voorbede
e. Collecte voor de Kerk(NGK De Burcht)
5. Op weg met God
a. Zingen: Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
b. Zegen:
c. Gezongen Amen