Morgendienst

Morgendienst
1e advent
voorganger: ds. W.M. Blijdorp

Wanneer

03-12-2023    
10:00

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Liturgie 

 • Kaars aansteken + gedicht
 • Opwekking 780 (Ik zie uit naar de Heer)
 • Votum en groet
 • LB 598 (Nederlands: als alles duister is)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied – themalied advent 2023
 • Preek deel 1
 • Lezen Zacharia 7,1-3
 • Preek deel 2
 • Lezen Zacharia 7,4-14
 • Preek deel 3
 • Lezen Zacharia 8,1-15
 • Preek deel 4
 • Lezen Zacharia 8,16-17
 • Preek deel 5
 • Lezen Zacharia 8,18-23
 • Preek deel 6
 • Psalm 98 (Zing voor de HEER, om Hem te eren) (DNP)
 • Bijdrage Yaroslav Viazovski
 • Oceans (melodie = Opwekking 789)
 • Gebed
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis
 • Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God)
 • Zegen