Middagdienst

Middagdienst
voorganger: ds. Z. van Hijum, Almere

Wanneer

21-07-2024    
16:30

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Votum en groet
Zingen Nieuwe Psalmberijming 68: 1, 2 en 9
Gebed
Lezen Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37

Openbaring 20: 11-15

Zingen Gereformeerd Kerkboek 222: 1, 3 en 6 [Die dag zal komen]
Verkondiging
Zingen Hemelhoog 729: 1, 3, 4 en 5 [Mijn hart wacht stil op U, o Heer]

melodie psalm 62
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen Opwekking 71 [Jezus leeft in eeuwigheid]
Zegen