Middagdienst

Middagdienst
Pinksteren
voorganger: ds. J. Holtland, Veenendaal

Wanneer

19-05-2024    
16:30

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Liturgie:

Votum & Zegengroet
Zingen Psalm 139: 3, 4
Gebed
Zingen Geest van waarheid en genade, Sela
Lezen Exodus 31: 1-11
Exodus 35:30 – 36:7
Zingen Psalm 27: 3, 4
Tekst Exodus 31: 1-5
Verkondiging van het Evangelie
Zingen Opwekking 488 HEER ik kom tot U
Zingen Geloofsbelijdenis GK 176: 1, vervolgens gesproken gedeelte, GK 176: 5
Dankzegging
Collecte
Zingen Opwekking 733 10000 redenen
Zegen gezongen Amen