Middagdienst

Middagdienst
2e advent
voorganger: ds. W.M. Blijdorp

Wanneer

10-12-2023    
16:30

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Liturgie:

 • Votum en groet
 • Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
 • Gebed
 • Lezen Matteüs 1,1-17
 • LB 314 (Here Jezus om uw woord)
 • Preek over Matteüs 1, 1-17
 • Psalm 90, 1,3,8 (Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen)
 • Gebed
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis = HH 370 (‘k Geloof in God Hij is mijn Vader)
 • Zegen