Middagdienst

Middagdienst
1e advent
voorganger: drs. P. Houtman

Wanneer

03-12-2023    
16:30

Waar

De Burcht
Van Schothorststraat 24, Barneveld

Liturgie:

Votum en groet.
Zingen*: DNP Ps. 124.
Gebed.
Eerste Schriftlezing: Joh. 8: 30-49.
Zingen: GK06 Gez. 139: 4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
Tweede Schriftlezing: Romeinen 6: 12-23.
Zingen: GK Ps. 116: 9.
Lezing van Zondag 13 HC. (door voorganger)
Bediening van het Woord.
Antwoordlied: GK06 Gez. 68. Wij knielen voor uw zetel neer
Geloofsbelijdenis, eerste gedeelte (uitgesproken door voorganger)
Zingen: GK06 Gez. 123: 2. ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind
Geloofsbelijdenis, tweede gedeelte (uitgesproken door voorganger)
Gebed.
Collecte.
Slotzang: GK06 Gez. 107: 2,3,4. Ere zij aan Hem, wiens liefde…
Zegen.