Even voorstellen

Wij zijn een kerkelijke gemeente in Barneveld, Voorthuizen en omgeving.

Onze gemeente is opgedeeld in kringen en twee predikanten dienen onze gemeente. Elke kring heeft een eigen ouderling en diaken.

Onze kerk is een zelfstandige gemeente onder leiding van een kerkenraad/oudstenraad. In andere plaatsen van Nederland zijn zusterkerken van onze gemeente en samen vormen we een kerkverband (zie ngk.nl).