Disclaimer

Begripsomschrijving van onze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website ngkbarneveld.nl

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stemt u in met deze disclaimer. De content van de website is door ngkbarneveld.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch aanvaardt ngkbarneveld.nl geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

ngkbarneveld.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van ngkbarneveld.nl. Toestemming voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk vooraf aan ons te vragen. Bent u van mening dat u zelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Vragen?

Heeft u nog vragen of twijfels dan kunt u contact met ons opnemen via contact@ngkbarneveld.nl